Mizaç ve Karakter Envanteri-Gözden Geçirilmiş Formu (Türkçe TCI-R)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kose, S., Yalcin, M., Akin, E., & Turkcapar, H. (2019). Normative data and factorial structure of the Turkish version of the temperament and character inventory-revised (Turkish TCI-R). Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 29(2), 189-196. doi: 10.1080/24750573.2019.1610144

Sorumlu Yazar: 
Samet Kose
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: