Gülhane Afazi Testi-2 (GAT-2)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Maviş, İ., Colay, K., Topbaş, S. ve Tanrıdağ, O. (2007). Gülhane Afazi Testi-2 (GAT-2)’nin standardizasyon ve geçerlik-güvenirlik çalışması. Türk Nöroloji Dergisi, 13(2), 89-98.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: