Grup Lideri Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Voltan Acar, N. (1991). Grup Lideri Değerlendirme Ölçeği’nin geliştirilmesi: Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışması, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3, 345-350.

Sorumlu Yazar: 
Nilüfer Voltan Acar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: