Grup Uyumu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Alsancak, D. (2010). Bilgisayar destekli işbirlikli öğrenme ortamlarında geçişken bellek ile grup uyumu, grup atmosferi ve performans arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Didem ALSANCAK
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Güvenirlik katsayısı 0.92 olarak bulunmuştur.

5 maddeden oluşmaktadır. Alt boyut bulunmamaktadır.
Örnek Maddeler:
1. Takım arkadaşlarınız ne kadar arkadaş canlısıydılar?
5. Bu takım arkadaşlarınızla yeniden çalışmayı ne kadar çok istersiniz?

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=çok – 5=çok hiç)
İletişim: