Grup Dinamiği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Zincirli, M., & Demir, Y. (2021). Development of Group Dynamics Scale (Gds): Validity and reliability study. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 16(1), 48-60. https://doi.org/10.29329/epasr.2020.334.3

Sorumlu Yazar: 
Muhammed ZİNCİRLİ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçek 12 madde tek boyuttan oluşmaktadır. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır

Grup Dinamiği Ölçeği
1- Öğretmen arkadaşlarımla grup halinde yapılan etkinliklere katılırım.
2- Sınav sorularını zümre arkadaşlarımla birlikte hazırlarım.
3- Öğretmen arkadaşlarımla okul dışında sosyal faaliyetlere katılırım.
4- Mesleki problemler grup etkisi ile kolay kolay çözülür.
5- Öğretmenler arasında sosyal faaliyetler düzenleriz.
6- Farklı branşlarla bir arada çalışmak okul iklimini olumlu etkiler.
7- Okuldaki öğretmenler farklılıklara saygı duyar.
8- Öğretmenlerin birlikte daha fazla zaman geçirmesi aralarındaki bağı kuvvetlendirir.
9- Öğretmenler arasındaki hediyeleşme grup birlikteliğini arttırır.
10- Dersim bitse bile iş arkadaşlarımla okulda vakit geçiririm.
11- Zümre arkadaşlarım ile ortak çalışmalar yaparım.
12- Öğretmen arkadaşımın başa çıkamadığı problemleri çözmesi için hep birlikte yardım ederiz.

Derecelendirme: 
5’li Likert ( ① Hiç Katılmıyorum ② Katılmıyorum ③ Kararsızım. ④ Katılıyorum. ⑤ Tamamen Katılıyorum )
İletişim: