Grup Çalışması Becerileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ozan, C. (2018). Grup Çalışması Becerileri Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 51(3). doi: 10.30964/auebfd.475020

Sorumlu Yazar: 
Ceyhun Ozan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: