Grup Aidiyeti Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Uçar, M.E. (2010). Üniversite öğrencileri ve üniversiteden mezun olan bireylerin sosyal sermaye düzeylerinin benlik biçimleri ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Ertuğrul Uçar
Geçerlik: 

Grup aidiyeti ölçeği için 590 kişi üzerinde yapılan faktör analizinde KMO. 85 çıkmıştır. Bu durum örneklem büyüklüğünün faktör analizi için iyi düzeyde uyumlu olduğunu göstermektedir. Bartlett testi 001 düzeyinde önemli olduğu bu değere ait olasılığın 0.000 olduğu bulunmuştur. Bu sonuç faktör analizi için örnekleminin normal dağıldığını göstermektedir. Faktör analizi için yapılan anti image korelasyonları tüm maddeler de 0.05 ten büyük bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Grup aidiyeti ölçeği için yapılan güvenirlik analizinde Cronbach Alpha .85 olarak bulunmuştur. Cronbach Alfa katsayısı ölçeğin yüksek düzeyde güvenilir olduğunu göstermektedir.

6 maddeden oluşmaktadır.

Örnek Maddeler:
1.İçinde olduğum sosyal gruplarda (Örneğin dernekler,arkadaş grubu, sivil toplum kuruluşları gibi) genellikle paylaştığımız ortak bir amacımız olduğunu düşünürüm.
3.İçinde olduğum sosyal gruplardaki kişilerle (Örneğin dernekler, arkadaş grubu, sivil toplum kuruluşları gibi) birbirimizi desteklemek önemlidir.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=bana hiç uygun değil – 5=bana tamamen uygun)
İletişim: