Gözden Geçirilmiş Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tatar, A., Tok, S. ve Saltukoğlu, G. (2011). Gözden Geçirilmiş Schutte Duygusal Zekâ Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 21(4), 325-338.

Sorumlu Yazar: 
Arkun Tatar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: