Gözden Geçirilmiş Hemşire Profesyonel Değerler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Geçkıl, E., Ege, E., Akın, B.& Göz, F.( 2012). Turkish version of The Revised Nursing Professional Values Scale:
Validity and reliability assessment. Japan Journal of Nursing Science, 9, 195-200.doi:10.1111/j.1742-7924.2011.00202.x

Sorumlu Yazar: 
Emine Geçkıl
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: