Güç mesafesi algısı ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Gül, Ö. (2019). Güç Mesafesi Algısı Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi, 2(2), 120-133. http://dx.doi.org/10.33400/kuje.638591

Sorumlu Yazar: 
Ömer Gül
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: