Görev Kabul Durum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gür, K. (2010). Sınıf rehber öğretmenleri ve okul psikolojik danışmanlarının yönetmelikteki rehberlik hizmetleri ile ilgili görevleri kabul durumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi (Yüksek Lisans teezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: