Göreve Yeni Başlayan Öğretmenlerin Mesleğe Uyum Sorunları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Korkmaz, S. (1999). Göreve yeni başlayan öğretmenlerin mesleğe uyum sorunları (Yüksek lisans tezi). Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: