Sürekli Optimal Performans Duygu Durum Ölçeği-2

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aşçı, F.H., Çağlar, E., Eklund, R. C., Altıntaş, A. Jackson, S. (2007). Durumluk ve Sürekli Optimal Performans Duygu Durum-2 Ölçeklerinin Uyarlama Çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 18 (4), 182-196.

Sorumlu Yazar: 
F. Hülya Aşçı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

36 madde, 9 alt boyut
Görev Zorluğu-Beceri Dengesi (4 m): Zorlanırım; ama becerilerimin bu zorluğu yeneceğine inanırım.
Eylem-Farkındalık Birleşimi(4 m): Düşünmeksizin doğru hareketleri yaparım.
Açık (net) Hedefler (4 m): Ne yapmak istediğimi çok iyi bilirim.
Belirli Geri Bildirim(4 m): Performansım konusunda net bir fikre sahibim.
Göreve Odaklanma (4 m): Dikkatimi tamamen yapmakta olduğum şeye odaklarım.
Kontrol Duygusu (4 m): Yaptıklarım üzerinde kontrole sahibimdir.
Kendilik Farkındalığının Azalması (4 m): Başkalarının benim hakkında düşünebilecekleri ile ilgilenmem.
Zamanın Dönüşümü (4 m): Zamanın farklılaştığını hissederim (yavaşlıyor veya hızlanıyor).
Amaca Ulaşma Deneyimi (4 m): Birşeyi denemekten zevk alırım.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=Her zaman- 5=Hiç bir zaman)
İletişim: