E-Öğrenme Ortamlarında Algılanan Karmaşık Görev Performans Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Altun, A. ve Mazman-Akar, S. G. (2019). E-Öğrenme Ortamlarında Algılanan Karmaşık Görev Performans Ölçeği. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 9(1), 276-291. doi:10.17943/etku.466073

Sorumlu Yazar: 
Arif Altun
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: