Glokom Bilgi Düzeyi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Demirtaş, Z., Dağtekin, G., Önsüz, M. F., Soysal, A., Yıldırım, N., & Metintaş, S. (2018). Validity and reliability of the Glaucoma Knowledge Level Questionnaire. Turkish Journal of Ophthalmology, 48(3), 115. DOI: 10.4274/tjo.26576

Sorumlu Yazar: 
Zeynep Demirtaş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: