Göçmen Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tecim, E. & Karakoyunlu, M. (2021). Göçmen Algısı Ölçeği geliştirilmesi, geçerliği ve güvenirliği. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 10(3), 2832-2852. https://doi.org/10.15869/itobiad.957721

Sorumlu Yazar: 
Erhan TECİM
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5 li likert
İletişim: