İntihara İlişkin Bilgi Düzeyi Ölçeği (İBDÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Öztürk, A. ve Akın, S. (2016). İntihara İlişkin Bilgi Düzeyi Ölçeği (İBDÖ)’nin Türkçe Formunun Türk üniversite öğrencilerinde geçerlik ve güvenirliği. Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi, (7), 20- 42. Doi: 10.17360/UHPPD.2016723150

Sorumlu Yazar: 
Ayfer Öztürk
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: