Glokal Liderlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ercetin, S. S., Potas, N., Acikalin, S. N. & Kisa, N., (2011). Multidimensional Glocal Leadership Scale. Middle-East Journal of Scientific Research, 8(2), 314-318.

Sorumlu Yazar: 
Şefika Şule Erçetin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: