Bilgi Düzeyi Belirleme Ölçeği (BDBÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karaırmak, Ö., Özeke-Kocabaş, E. ve Toker, N. (2016). Ergenlerde olumsuz kimlik gelişiminin önlenmesine yönelik aile rehberlik programı. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 30 (2), 1-20 .

Sorumlu Yazar: 
Özlem KARAIRMAK
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: