Glamorgan Pediatrik Basınç Ülseri Risk Tanılama Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Saçar, Ç., Öztürk, C., Bektaş, M. (2013). Glamorgan Pediatrik Basınç Ülseri Risk Tanılama Ölçeği Türkçe formunun psikometrik özellikleri. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 17(2), 45-51.

Sorumlu Yazar: 
Çiğdem Saçar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: