Çocuk Hastalarda Braden q Basınç Ülseri Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Güneş, N. B., & Törüner, E. K. (2014). Çocuk Hastalarda Braden Q Basınç Ülseri Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe geçerlilik ve güvenirliği. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 17(1), 6-14.

Sorumlu Yazar: 
Nebahat Güneş
Geçerlik: 

Davis tekniği kullanılarak yapılan kapsam geçerliliği analizine göre maddelerin anlaşılabilirlik düzeyleri 0.82 ile 1.00 arasında bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alfa katsayısının 0.80, alt maddelerin Cronbach Alfa değerinin ise 0.72- 0.81 arasında bulunmuştur

28 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
4’lü derecelendirme
İletişim: