Çocuklar İçin Braden Q Basınç Ülseri Risk Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bora Güneş, N. (2012). Çocuklar için Braden Q Basınç Ülseri Risk Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe geçerlilik ve güvenirliği çalışması (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: