3S Ameliyathane Basınç Yarası Risk Tanılama Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Soyer Ö, Özbayır T. (2018). 3S Ameliyathane Basınç Yarası Risk Tanılama Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, 13, 46-64. DOI: 10.17371/UHD.2018.2.9

Sorumlu Yazar: 
Özlem SOYER
Geçerlik: 

Dil geçerliği sağlanan 3S Ameliyathane Basınç Yarası Risk Tanılama Ölçeği’nin kapsam geçerliğinin değerlendirilmesinde görüş vermeyi
kabul eden on uzmana değerlendirilmek üzere sunuldu. Görüş veren uzmanlar, hemşirelik alanında sekiz öğretim üyesi ve en az 5 yıllık deneyimi olan iki hemşireden oluşmaktadır. Uzman görüşleri doğrultusunda kapsam geçerlik indeksi hesaplandı. 3S Ameliyathane
Basınç Yarası Risk Tanılama Ölçeği’nin maddeleri arasındaki kapsam geçerlik indeksi 0,80-1,00 arasında, ölçeğin kapsam geçerlik indeksi ise 0.80 olarak bulundu.
Yapı geçerliğinde alıcı işlem karakteristik eğrileri çizilen ölçeklerin duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif tahmin etme değerleri sırasıyla,
3S Ameliyathane Basınç Yarası Risk Tanılama Ölçeği’nde (kesme noktası >23) %50.0, %100.0, %100.0, %95.8; Braden Basınç
Yarası Risk Tanılama Ölçeği’nde (kesme noktası ≤21) %100.0, %50.0, %14.8, %100.0 bulundu.

Güvenirlik: 

3S Ameliyathane Basınç Yarası Risk Tanılama Ölçeği’nin iç tutarlılık kapsamında hesaplanan Cronbach α güvenilirlik katsayısı 0.68 olarak bulundu. Ölçeği oluşturan maddelerin ölçeğin bütünü ile ne derecede ilişkili olduğunu ortaya koyan madde-toplam puan
korelasyonunda tüm maddelerin korelasyon katsayıları 0.38 ile 0.67 arasında ve p<0.001 olarak bulundu.

9 madde

Derecelendirme: 
Dörtlü likert türü bir ölçektir. Ölçeğin maddeleri bir ile dört puan arasında değişmektedir.
İletişim: