Waterlow Basınç Ülseri Risk Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Avşar, P. ve Karadağ, A. (2016). Waterlow Basınç Ülseri Risk Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması, geçerlik-güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 3(3), 1–15

Sorumlu Yazar: 
Pınar Avşar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: