Basınç Ülseri Bilgi Düzeyi Değerlendirme Aracı 2.0-Güncellenmiş Versiyon (PUKAT 2.0-T)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Erbay-Dalli, Ö., Yıldırım, Y., Çalışkan, G., & Kelebek-Girgin, N. (2021). Reliability and validity of the Turkish version of pressure ulcer knowledge assessment tool-updated version (PUKAT 2.0). Journal of Tissue Viability. https://doi.org/10.1016/j.jtv.2021.08.001

Sorumlu Yazar: 
Öznur Erbay Dallı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
PDF: