Glasgow Antipsikotik Yan Etkilerini Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aslan, E. A., Batmaz, S., Yüncü, Ö. A., Sevil, N., & Erkek, B. (2020). Glasgow antipsikotik yan etkilerini değerlendirme ölçeği’nin Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirliği. Klinik Psikiyatri Dergisi, 23, 290-301.

Sorumlu Yazar: 
Sedat Batmaz
Geçerlik: 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testinin sonucu 0.63 (kabul edilebilir) saptandı. Bartlett küresellik istatistiği de anlamlı bulundu (X2 (210) = 2459.5, p = 0.0001).

Güvenirlik: 

İç tutarlılığı (Cronbach a=0.775) ve test – tekrar test güvenilirliği (sınıfiçi korrelasyon katsayısı =0.964, p< 0.001) olarak bulunmuştur.

22 madde ve 7 alt boyuttan oluşmaktadır.
Örnek maddeler şunlardır:
1. Gün içi uykululuk.
2. Sersemleme veya zombi gibi hissetme.
10.Yüzde veya vücutta kontrol dışı hareketler.

Derecelendirme: 
4’lü Likert
İletişim: