Basınç Ülseri Önleme Bilgi Değerlendirme Aracı

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tulek, Z., Polat, C., Ozkan, I., Theofanidis, D., & Togrol, R. E. (2016). Validity and reliability of the Turkish version of the Pressure Ulcer Prevention Knowledge Assessment Instrument. Journal of Tissue Viability, 25 (4), 201-208. DOI:
10.1016/j.jtv.2016.09.001

Sorumlu Yazar: 
Zeliha Tülek
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: