Geriye Dönük Destek Arama Motivasyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tayfur, Ö. (2006). Antecedents of feedback seeking behaviors (Master’s thesis). The Graduate School of Social Sciences of Middle East Technical University, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: