Bilgisayar Programlama Öğrenmeye Dönük Tutum Ölçeği (BPÖTÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Korkmaz, Ö., & Altun, H. (2014). A validity and reliability study of the Learning Computer Programming Attitude Scale (LeCoPAS). Mevlana International Journal of Education, 4(1), 30-43

Sorumlu Yazar: 
Özgen KORKMAZ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li likert tipi
İletişim: