Ortaokul Öğrencilerinin Araştırma – Sorgulamaya Dönük Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ebren Ozan, C., Korkmaz, Ö., Karamustafaoğlu, S. (2016). Ortaokul Öğrencilerinin Araştırma – Sorgulamaya Dönük Tutum Ölçeği. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 5(2):483-509..

Sorumlu Yazar: 
Özgen KORKMAZ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: