Genel Nedensellik Yönelimleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Şen, G. ve Dağ, İ. (2016). Genel Nedensellik Yönelimleri Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması, geçerlilik ve güvenilirliğinin üniversite öğrencilerinde sınanması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 17(Ek1), 100-107.

Sorumlu Yazar: 
Gamze Şen
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

3 Alt Boyut ve 40 Madde
Özerk alt boyutu (16 m): Acaba bu yeni iş ilgi çekici olabilir mi?
Kontrol alt boyutu (10 m): Nedendir bilinmez onların aradığı kişi olduğumu göremediler.
Kişisel olmayan yönelim alt boyut (14 m):

Derecelendirme: 
7’li Derecelendirme (1= çok uzak – 7=çok yakın )
İletişim: