Genel İş Stresi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Teleş, M. (2020). Validity and reliability of the Turkish version of the general work stress scale. Journal of Nursing Management. https://doi.org/10.1111/jonm.13211.

Sorumlu Yazar: 
Mesut Teleş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: