Vicdan Stresi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aksoy, S. D., Mert, K. ve Çetin, İ. (2020). Vicdan Stresi Ölçeği’nin Türkçe geçerlilik güvenilirliği. Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6 (1), 7-11. doi: 10.30934/kusbed.584086 .

Sorumlu Yazar: 
Sena Dilek Aksoy
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: