Genel İyi Oluş Ölçeği Kısa Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kalafatoğlu, M. R. ve Balcı-Çelik, S . (2020). Genel İyi Oluş Ölçeği Kısa Formu’nun Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 15 (25) , 3633-3653 . DOI: 10.26466/opus.644835

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Rüştü Kalafatoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

1- Kendimi mutlu hissederim.
13- Kendimi etrafımdaki insanlara yakın ve bağlı hissederim.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=Hiç uygun değil – 5=Tamamen uygun)
İletişim: