Gebelik Stresi Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aksoy, S. D., Dutucu, N., Özdilek, R., Acar-Bektaş, H. ve Keçeci, A. (2019). Gebelik Stresi Değerlendirme Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(1), 10-14. doi: 10.30934/kusbed.467716

Sorumlu Yazar: 
Resmiye Özdilek
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: