Eğitim Stresi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Celik, I., Akin, A., & Saricam, H. (2014). A Scale Adaptation Study Related to the Examination of Adolescents’ Levels of Educational Stress. Üniversitepark Bülten, 3(1-2), 44-55. Doi: 10.12973/unibulletin.312.4

Sorumlu Yazar: 
Hakan Sarıçam
Geçerlik: 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) measure of sampling adequacy was .81 and there was a significant result on Bartlett’s test of Sphericity χ2=3488.103 (p<.001, df=105). Factor loadings ranged from .41 to .91. Results of confirmatory factor analyses demonstrated that 16 items yielded five factors as original form and that the five-dimensional model was well fit (χ2= 123.49, df= 88 (χ2/df=1.40), RMSEA= .03, NFI= .97, CFI= .99, IFI= .99, RFI= .96, GFI= .95, SRMR= .041).

Güvenirlik: 

Cronbach alpha internal consistency coefficient was found as .86 for whole scale, .87 for the sub-dimension of pressure from study, .93 for the sub-dimension of workload, .90 for the sub-dimension of worry about grades, .90 for the sub-dimension of self-expectation, and .91 for the sub-dimension of despondency.

Çalışma baskısı= 4 madde (Ör: Günlük derslerimden ve akademik çalışmalarımdan dolayı yoğun baskı altına giriyorum)
İş yükü= 3 madde (Ör: Çok fazla ev ödevim var )
Not kaygısı= 3 madde (Ör: Derslerden aldığım notlar geleceğim için çok önemlidir hatta bütün yaşamımı etkileyebilir)
Öz-beklenti= 3 madde (Ör: Kendim için belirlediğim akademik standartlara ulaşamadığımda kendimi gergin hissederim)
Umutsuzluk= 3 madde (Ör: Çoğunlukla derslerden alacağım notlar konusunda kendime güvenemem)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=Hiç Katılmıyorum-5=Tamamen Katılıyorum)
İletişim: