A İş Stresi Ölçeği-20

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tatar, A. (2020). Madde yanıt kuramıyla A İş Stresi Ölçeği-20’nin geliştirilmesi: Güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 21(Ek sayı.1), 14-22. doi:10.5455/apd.77173

Sorumlu Yazar: 
Arkun Tatar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: