Gelişimsel Denetim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Köybaşı Şemin, F., Uğurlu, C. T., ve Ağıroğlu Bakır, A. (2018). Gelişimsel Denetim Ölçeği: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (46), 131-143.

Sorumlu Yazar: 
Fatma Köybaşı Şemin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: