Gelişimsel İlkokula Hazırbulunuşluk Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sak, R., ve Yorgun, E. (2020). Gelişimsel İlkokula Hazırbulunuşluk Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik analizi. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (24), 495-525.

Sorumlu Yazar: 
Ramazan SAK
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: