Ergenlerin Gelişimsel Rehberlik İhtiyaçlarını Belirleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akat, M. ve Peker, A. (2021). Ergenlerin gelişimsel rehberlik ihtiyaçlarını belirleme ölçeğinin (EGRİBÖ) geliştirilmesi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 229-245. https://doi.org/10.33418/ataunikkefd.776357

Sorumlu Yazar: 
Muhammed AKAT
Geçerlik: 

EGRİBÖ yapı geçerliliği için açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. AFA sonucunda EGRİBÖ’nün toplam varyansın %56.41’ini açıklayan 21 madde ve 5 alt boyuttan oluştuğu belirlenmiştir. Ölçeğin beş boyutlu model için uyum indeks değerleri (x2/sd= 2,17; % 90 CI= .050-.066; NFI = .92; CFI = .96; RFI = .91; GFI= .90; SRMR = .054; RMSEA = .058) olarak bulunmuştur. İkinci düzey doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ise uyum indeks değerleri (x2/sd= 2,27; % 90 CI= .053-.068; NFI = .91; CFI = .95; RFI = .90; GFI= .90; SRMR = .065; RMSEA = .061) olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Güvenirlik analizleri sonucunda ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık katsayısının .72 ile .83; iki yarı test güvenirliği katsayılarının .65 ile .80; McDonald (ω) güvenirlik katsayısının ise .70 ile .86 arasında değişmektedir. Ölçeğin test tekrar test güvenirlik katsayıları .60 ile .83 arasında farklılaşmaktadır.

Derecelendirme: 
İletişim: