Gelişimsel Yetersizliği Olan Yetişkinler için Psikiyatrik Değerlendirme Çizelgesi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Görmez, A. & Kırpınar, İ. (2017). The Psychiatric Assessment Schedule for Adults With Developmental Disability Checklist: Reliability and Validity of Turkish Version. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 27 (2), 159-163. DOI: 10.1080/24750573.2017.1326742.

Sorumlu Yazar: 
Aynur Görmez
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: