Gelişime Uygun Uygulamalar İnanç Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Şahin Sak, İ. T., & Sak, R. (2017). Gelişime Uygun Uygulamalar İnanç Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 346-362.

Sorumlu Yazar: 
İkbal Tuba Şahin Sak
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: