Denver II Gelişimsel Tarama Testi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Anlar, B. ve Yalaz, K. (1996). Denver II gelişimsel tarama testi Türk çocuklarına uyarlanması ve standardizasyonu el kitabı. Ankara: Meteksan Matbası.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: 
https://tr-scales.arabpsychology.com/