Gelişimsel Görsel Algı Testi-3

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Dağ, S. ve Demircioğlu-Memiş, A. (2019). Gelişimsel görsel algı testi-3: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sosyal Bilimler Dergisi, 6(40), 97-116.

Sorumlu Yazar: 
Sinan Dağ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: