Gelişimsel Sorun Alanları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kaya, M. S., Yıldırım, T. ve Atli, A . (2018). Gelişimsel sorun alanları ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 45, 48-73. DOI: 10.21764/maeuefd.300

Sorumlu Yazar: 
M. Siyabend KAYA
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: