Makyavelist Yönetsel Uygulamalar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özsoy, E., Saygılı, M., & Yıldırım, K. (2018). Examining the psychometric properties of the Machiavellian Managerial Practices Scale. Journal Of Organizational Behavior Research, 3(2), 305-314.

Sorumlu Yazar: 
Emrah ÖZSOY
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: