Fonksiyonel Olmayan İnanç ve Uygulamalar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yalçın, H. (2011). Anne adaylarına verilen eğitimin (ASBEP) gebelik, doğum, lohusalık ve bebek bakımına ilişkin fonksiyonel olmayan uygulamalara etkisi (Karaman ili örneği) (Doktora tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.

Sorumlu Yazar: 
Hatice Yalçın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: