Geleneksel Annelik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kılıçgün, M. Y., & Kılıçkaya, A. (2016). Geleneksel Annelik Ölçeği’nin psikometrik özellikleri: geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi-Journal of the Human and Social Science Researches, 5(8), 2867-2881.

Sorumlu Yazar: 
Müge Yurtseven Kılıçgün
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: