Annelik Temsilleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Taşkın- Ilıcalı, E. (1999). Maternal representations during pregnancy and early matherhood (Master’s thesis). Boğaziçi University, İstanbul.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: