Algılanan Annelik Özyeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kadiroğlu, T. % Güdücü Tüfekc,, F. (2022). Effect of Infant Care Training on Maternal Bonding, Motherhood Self‑Efcacy, and Self‑Confdence in Mothers of Preterm Newborns. Maternal and Child Health Journal, 26, 131–138.

Sorumlu Yazar: 
Türkan Kadiroğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: